TCVN 5574:1991 (Bản PDF full đầy đủ)

>>>Mời các bạn tham khảo mẫu cổng nhôm đúc hải phòng của Nhôm đúc Nam Phong thi công và lắp đặt trên 63 tỉnh thành Việt Nam [products limit="12" columns="4" category="cong-nhom-duc-dep"] Video cổng + hàng rào nhôm đúc đẹp do chúng tôi lắp đặt cho khách hàng: >> Xem thêm: TCN 120:2002 (Bản PDF full đầy đủ) TCVN 4253:1986 (Bản PDF full đầy đủ)
text/x-generic content-single.php ( exported SGML document, UTF-8 Unicode text )

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TCVN 5574:1991 – Nhóm H – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – Reinforced concrete structures – Design standards

>>>Mời các bạn tham khảo mẫu cổng nhôm đúc hải phòng của Nhôm đúc Nam Phong thi công và lắp đặt trên 63 tỉnh thành Việt Nam <div class="woocommerce columns-4 "><div class="products row row-small large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2">
<div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-379 status-publish first instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-anh-hung-tuong-ngo" aria-label="10+ Mẫu cổng nhôm đúc anh hùng tương ngộ">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Hình ảnh: cong nhom duc, cổng nhôm đúc anh hùng tương ngộ" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-3-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Mẫu cổng nhôm đúc hoạ tiết anh hùng tương ngộ, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-3-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-3-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-anh-hung-tuong-ngo-3-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="379" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-anh-hung-tuong-ngo" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">10+ Mẫu cổng nhôm đúc anh hùng tương ngộ</a></p></div><div class="price-wrapper"><div class="star-rating" role="img" aria-label="Được xếp hạng 5.00 5 sao"><span style="width:100%">Được xếp hạng <strong class="rating">5.00</strong> 5 sao</span></div>
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-380 status-publish instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-long-hoi-tu" aria-label="10+ Mẫu cổng nhôm đúc Song long hội tụ">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep132-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Mẫu cổng nhôm đúc họa tiết Song long hội tụ, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep132-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep132-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep132-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-rong-bay-luon-4-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Mẫu cổng nhôm đúc họa tiết song rồng bay lượn, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-rong-bay-luon-4-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-rong-bay-luon-4-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-rong-bay-luon-4-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="380" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-hoa-tiet-song-long-hoi-tu" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">10+ Mẫu cổng nhôm đúc Song long hội tụ</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-395 status-publish instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio" aria-label="10+ Mẫu cổng nhôm đúc thuận buồm xuôi gió đẹp nhất [hienthinam]">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Mẫu cổng nhôm đúc thuận buồm xuôi gió, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Mẫu cổng nhôm đúc thuận buồm xuôi gió, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="395" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-thuan-buom-xuoi-gio" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">10+ Mẫu cổng nhôm đúc thuận buồm xuôi gió đẹp nhất 2024</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-4651 status-publish last instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cua-4-canh" aria-label="10+ Mẫu cửa nhôm đúc 4 cánh cho biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp nhất">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-4-canh-1-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="cửa nhôm đúc 4 cánh, cửa nhôm đúc" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-4-canh-1-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-4-canh-1-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-4-canh-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="cửa nhôm đúc 4 cánh, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="4651" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cua-4-canh" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">10+ Mẫu cửa nhôm đúc 4 cánh cho biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp nhất</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-4657 status-publish first instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cua-2-canh" aria-label="10+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc 2 cánh cho biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-2-canh-1-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="cửa nhôm đúc 2 cánh, cửa nhôm đúc" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-2-canh-1-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-2-canh-1-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cua-nhom-duc-2-canh-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/mau-cua-nhom-duc-32-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="cửa nhôm đúc 2 cánh" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/mau-cua-nhom-duc-32-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/mau-cua-nhom-duc-32-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/mau-cua-nhom-duc-32-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="4657" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cua-2-canh" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">10+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc 2 cánh cho biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-404 status-publish instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-nha-tho-cong-giao" aria-label="100+ Mẫu cổng nhà thờ công giáo đẹp mới nhất [hienthinam]">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-hang-rao-25-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="20+ Mẫu cổng nhà thờ công giáo đẹp mới nhất 2022" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-hang-rao-25-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-hang-rao-25-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-hang-rao-25-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nha-tho-cong-giao-02-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="20+ Mẫu cổng nhà thờ công giáo đẹp mới nhất 2022" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nha-tho-cong-giao-02-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nha-tho-cong-giao-02-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/mau-cong-nha-tho-cong-giao-02-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="404" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-nha-tho-cong-giao" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">100+ Mẫu cổng nhà thờ công giáo đẹp mới nhất 2024</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-406 status-publish instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-4-mua-tung-cuc-truc-mai" aria-label="15+ Mẫu cổng nhôm đúc 4 mùa họa tiết tùng cúc trúc mai">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-4-1-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Hình ảnh: cổng nhôm đúc, cổng nhôm đúc 4 mùa" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-4-1-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-4-1-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-4-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-007-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Mẫu cổng nhôm đúc họa tiết tùng cúc trúc mai, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-007-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-007-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-007-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="406" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-4-mua-tung-cuc-truc-mai" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">15+ Mẫu cổng nhôm đúc 4 mùa họa tiết tùng cúc trúc mai</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-393 status-publish last instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-chu-phuc-loc-tho-phong-thuy" aria-label="20+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc chữ Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn, Đức.. phong thủy đẹp [hienthinam]">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-3-1-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Mẫu cửa, cổng chữ Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn, Đức.. cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-3-1-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-3-1-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-3-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-1-2-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Cổng nhôm đúc Phúc Lộc Thọ, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cong nhom duc, congnhomduc" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-1-2-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-1-2-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-dep-1-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="393" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/mau-cong-nhom-duc-chu-phuc-loc-tho-phong-thuy" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">20+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc chữ Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn, Đức.. phong thủy đẹp 2024</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-416 status-publish first instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cong-nhom-duc-hoa-tiet-trong-dong-o-2-ben-canh-cong" aria-label="20+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc trống đồng phong thủy [hienthinam]">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Cổng nhôm đúc trống đồng, Mẫu cổng nhôm đúc 2 cánh, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Cổng nhôm đúc trống đồng, Mẫu cổng nhôm đúc 2 cánh, cổng nhôm đúc, mẫu cổng nhôm đúc đẹp, cửa nhôm đúc, cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2022/02/cong-trinh-cong-nha-bac-mai-ha-noi-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="416" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cong-nhom-duc-hoa-tiet-trong-dong-o-2-ben-canh-cong" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">20+ Mẫu cửa, cổng nhôm đúc trống đồng phong thủy 2024</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div><div class="product-small col has-hover post-ftoc product type-product post-374 status-publish instock product_cat-cong-nhom-duc-dep has-post-thumbnail shipping-taxable product-type-simple">
	<div class="col-inner">
	
<div class="badge-container absolute left top z-1">
</div>
	<div class="product-small box ">
		<div class="box-image">
			<div class="image-fade_in_back">
				<a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cong-cua-nhom-duc-4-canh" aria-label="30+ Mẫu cổng nhôm đúc 4 cánh đẹp, hiện đại cho nhà phố [hienthinam]">
					<img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-8-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Hình ảnh: congnhomduc 4 cánh đẹp, mẫu cổng nhôm đúc đẹp" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-8-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-8-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-8-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img width="300" height="300" src="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-2-2-300x300.jpg" class="show-on-hover absolute fill hide-for-small back-image" alt="Mẫu cổng nhôm đúc 4 cánh, cửa nhôm đúc 4 cánh" srcset="https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-2-2-300x300.jpg 300w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-2-2-280x280.jpg 280w, https://nhomducnamphong.com/wp-content/uploads/2021/09/cong-nhom-duc-4-canh-2-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
							</div>
			<div class="image-tools grid-tools text-center hide-for-small bottom hover-slide-in show-on-hover">
				 <a class="quick-view" data-prod="374" href="#quick-view">Xem nhanh</a>			</div>
					</div>

		<div class="box-text box-text-products">
			<div class="title-wrapper"><p class="name product-title woocommerce-loop-product__title"><a href="https://nhomducnamphong.com/san-pham/cong-cua-nhom-duc-4-canh" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">30+ Mẫu cổng nhôm đúc 4 cánh đẹp, hiện đại cho nhà phố 2024</a></p></div><div class="price-wrapper">
</div>		</div>
	</div>
		</div>
</div></div><!-- row --></div> Video cổng + hàng rào nhôm đúc đẹp do chúng tôi lắp đặt cho khách hàng:   >> Xem thêm: TCN 120:2002 (Bản PDF full đầy đủ) TCVN 4253:1986 (Bản PDF full đầy đủ)

1. Chỉ dẫn chung

Những nguyên tắc cơ bản

1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của mọi loại công trình, trừ những kết cấu làm việc trong những điều kiện đặc biệt và các kết cấu chuyên ngành có chỉ dẫn thiết kế riêng.

Chú thích:

1. Điều kiện đặc biệt là môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp (thường xuyên trên 700 hoặc dưới âm 400C), môi trường xâm thực mạnh đối với bê tông.

2. Những kết cấu thuỷ công, cầu, mặt đường, hầm có yêu cầu thiết kế riêng sẽ không được thiết kế theo tiêu chuẩn này.

1.2. Khi thiết kế cần tạo sơ đồ kết cấu, chọn kích thước tiết diện và bố trí cốt thép bảo đảm được độ bền, độ ổn định và độ cứng không gian xét trong tổng thể, cũng như riêng từng bộ phận của kết cấu. Việc bảo đảm là cần thiết ở mọi giai đoạn xây dựng và sử dụng.

Việc chọn giải pháp kết cấu phải xuất phát từ điều kiện kinh tế kĩ thuật hợp lí, điều kiện thi công cụ thể, phải chú ý giảm đến mức tối thiểu vật liệu, công sức và giá thành xây dựng.

Khi thiết kế kết cấu làm việc trong môi trường xâm thực và có độ ẩm lớn phải có những biện pháp bảo vệ kết cấu chống ăn mòn.

1. 3. Đối với kết cấu đổ bê tông tại chỗ cần chú ý thống nhất hoá các kích thước và cần chú ý dùng các khung cốt thép không gian.

Đối với kết cấu lắp ghép cần:

– Chú ý đến việc sản xuất cấu kiện trong các xí nghiệp chuyên môn, cơ giới hoá: Chọn kích thước cấu kiện có độ lớn hợp lí, phù hợp với thiết bị cẩu lắp cũng như điều kiện sản xuất và vận chuyển;

– Đặc biệt chú ý đến độ bền vững của mối nối. Kết cấu mối nối cần bảo đảm việc truyền lực một cách chắc chắn, bảo đảm độ bền của chính cấu kiện ở trong vùng nối cũng như bảo đảm sự dính kết của bê tông mới đổ thêm với bê tông cũ của kết cấu.

– Khi chọn kết cấu lắp ghép nên ưu tiên dùng bê tông cốt thép ứng lực trước với bê tông cốt thép cường độ cao, cũng như nên dùng các loại bê tông nhẹ nếu như không bị hạn chế về điều kiện sử dụng.

1.4. Trong các kết cấu thi công của kết cấu hay trong bản thuyết minh kèm theo phải ghi rõ những vấn đề cần thiết mà chưa được thể hiện đầy đủ bằng hình vẽ để bảo đảm cho việc chế tạo và thi công được chính xác.

Chú thích:

1. Thiết lập bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 2253 : 1977

2. Các yêu cầu về thành phần bê tông, nhóm cốt thép và khi cần thì ghi cả mác thép, phương pháp nối cốt thép, khoảng cách giữa các cốt thép tại các tiết diện chính, bề dày lớp bảo vệ, những yêu cầu về thi công mối nối, sơ đồ của cấu kiện lắp ghép khi vận chuyển và cẩu lắp v .v… Trong bản vẽ tổng thể của kết cấu ghi cả sơ đồ tính toán và sơ đồ tải trọng.

Tải TCVN 5574:1991 (Bản PDF full đầy đủ)

Mời các bạn tải tài liệu trên google drive sau đây:

>>>Mời các bạn tham khảo mẫu cổng nhôm đúc nha trang của Nhôm đúc Nam Phong thi công và lắp đặt trên 63 tỉnh thành Việt Nam

Video cổng + hàng rào nhôm đúc đẹp do chúng tôi lắp đặt cho khách hàng:

 

>> Xem thêm:

0/5 (0 Reviews)

Nhôm đúc Nam Phong mang giá trị cốt lõi cho ngôi nhà Việt “

Tôi là Đạt Lê - CEO Nhôm đúc Nam Phong / Sản xuất nhôm đúc Hoàn Mỹ- Mang đến những không gian sống mơ ước đậm phong cách sang trọng đẳng cấp hoàng gia. Tạo nên giá trị qua dịch vụ thiết kế, sản xuất và thi công trọn gói sản phẩm nhôm đúc cao cấp ( cổng, cửa nhà, cửa sổ, lan can cầu thang, ban công, hàng rào, bàn ghế, xích đu,..) dành cho những người yêu cái đẹp.

Liên hệ:     

💌nhomducnamphong.group@gmail.com  📞𝟎𝟗𝟖𝟗𝟕𝟗𝟎𝟕𝟗𝟓

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *